foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Trần Anh Khoa; TS. Trần Văn Tấn (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022.

Mô tả: 64Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31244/ Kh401. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá tiềm năng lý thuyết, tiềm năng kỹ thuật và tiềm năng kinh tế điện mặt trời áp mái của toàn bộ diện tích mái nhà trường Đại học Trà Vinh. Bên cạnh đó đề tài sử dụng các phần mềm mô phỏng tiềm năng kinh tế và so sánh với kết quả dự án hiện hữu với công suất 300 kWp.

 

Tác giả: Lê Hồng Nhật Huy; TS. Trần Văn Tấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319/ H522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tối ưu hóa vận hành trong hệ thống điện huyện Long Hồ là một trong những vấn đề quan trọng, từ đó áp dụng đối với các huyện khác nhằm quy hoạch mở rộng hệ thống lưới điện để đảm bảo vận hành cung cấp điện có dự phòng trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất các giải pháp đầu tư lưới điện hiệu quả, vị trí vận hành tối ưu các thiết bị nhằm hạn chế thời gian mất điện, số lần mất điện và tổng số khách hàng mất điện khi thực hiện công tác hay sự cố ngoài ý muốn để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, liên tục và ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển tại địa phương.

Tác giả: Huỳnh Ngọc Xuân; TS. Nguyễn Minh Hòa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 73Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31244/ X502. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời, từ số liệu tiềm năng bức xạ mặt trời phân tích và mô phỏng bằng các phần mềm khác nhau, cho ra kết quả là sự tác động của nhà máy điện mặt trời đến sự ổn định của hệ thống điện tỉnh Trà Vinh như: tần số, điện áp cũng như giới hạn truyền tải của các thiết bị trên hệ thống. Nhằm đáp ứng các quy định, quy phạm về giải pháp và yêu cầu kỹ thuật, công nghệ đối với các nhà máy điện mặt trời khi đấu nối vào hệ thống điện 220kV. Vì vậy, giá trị điện áp vận hành cho phép tại điểm thoả thuận đấu nối giữa nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện sẽ là mục tiêu nghiên cứu, mô phỏng, so sánh, đánh giá và lựa chọn sự phù hợp với các quy định, thông tư hiện hành. Mục đích cuối cùng để đạt được sự đồng ý thoả thuận cho phép đấu nối giữa nhà máy điện mặt trời và Tổng Công ty truyền tải điện quản lý vận hành lưới điện đấu nối, làm cơ sở để thực hiện hồ sơ thoả thuận mua bán điện và các hồ sơ yêu cầu trong các giai đoạn sau. Ngoài ra nghiên cứu còn phân tích tính khả thi của dự án bao gồm: Tổng chi phí đầu tư, lựa chọn máy điện mặt trời thích hợp, thời gian hoàn vốn, thời gian phát sinh lợi nhuận từ dự án.

Tác giả: Lư Văn Lay Mol; TS. Nguyễn Minh Hòa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.406/ M428. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng mô hình toán của turbine gió. Xây dựng mô hình toán của hộp số. Xây dựng mô hình toán của máy phát điện không đồng bộ lồng sóc. Thiết kế bộ điều khiển bám điểm công suất cực đại cho turbine gió. Dùng công cụ phần mềm Matlab-Simulink mô phỏng và đánh giá kết quả mô phỏng mô hình toán của turbine gió, máy phát điện và bộ điều khiển MPPT cho hệ thống turbine gió.

 

Tác giả: Lê Hoàng An; TS. Nguyễn Minh Hòa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31244/ A105. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là: Thiết kế và mô phỏng hệ Thống Điều Khiển Bám Điểm Công Suất Cực Đại (MPPT) Cho Dàn Pin quang điện độc lập công suất thấp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn