foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Dương Minh Hùng. PGS. TS. Lê Chí Cương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Năm: 2015.

Mô tả: 89Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Tóm tắt:

Độ cứng là một chỉ tiêu cơ tính quan trọng của vật liệu cơ khí và thường được xác định bằng các phương pháp phá hủy truyền thống (Rockwell,Vickers, Brinell).

Với nhược điểm trên,trong bài viết này tác giả đã nghiên cứu một phương pháp mới có thể kiểm tra độ cứng của vật liệu mà không làm phá hủy bề mặt bằng việc sử dụng máy đo nhiễu xạ X quang. Bài báo này nghiên cứu độ cứng của thép C45 được tôi cao tần với thời gian tôi của các mẫu thử khác nhau (10 giây, 15 giây, 20 giây, 25 giây, 30 giây, 40 giây và 50 giây) . Sau đó các mẫu thử được kiểm tra bằng phương pháp nhiễu xạ x-quang (thể hiện qua bề rộng trung bình của đường nhiễu xạ).

Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng độ cứng của các mẫu thử (HRC) tăng dần thì bề rộng trung bình (B) cũng tăng dần và mối quan hệ của chúng được thể hiện qua công thức:

HRC2 = 78,2292 - 223,9764.exp(- B/0,3608)

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.