foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Ngọc Tiền; TS. Lê Kỷ (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM. Năm: 2015.

Mô tả: 130Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31234 T305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 1 đến chế độ vận hành hệ thống điện Việt Nam như : Nghiên cứu phân bố công suất, ảnh hưởng các quá trình quá độ, sự cố, các chế độ phát của NMNĐ Duyên Hải 1 đến chế độ vận hành HTĐ Việt Nam.

Các nội dung nghiên cứu:

+ Nghiên cứu HTĐ Việt Nam và các chế độ làm việc của HTĐ.

+ Nghiên cứu các phương pháp tính toán chế độ xác lập của HTĐ, lựa chọn phần mềm tính toán.

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của NMNĐ Duyên Hải 1 đến chế độ vận hành của HTĐ Việt Nam.

+ Tính toán và đề xuất phương án đóng điện và vận hành cho NMNĐ Duyên Hải 1.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn