foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phạm Tấn Hưng; PGS. TS. Hồ Văn Nhật Chương (người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại Sư phạm Kỹ thuật. Năm: 2015.

Mô tả: 109Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 621.317 H556. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

- Viết được phần mềm phục vụ cho tính nối đất. Thực nghiệm trên hệ thống nối đất cụ thể với hóa chất cải tạo đất.  Xác định được hệ số sử dụng của hệ thống cọc và thanh nối đất.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn