foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đặng Hoàng Minh; TS. Đoàn Anh Tuấn (người hướng dẫn khoa học).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 113Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319 M312. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Khảo sát nghiên cứu đưa ra các giải pháp làm tiết kiệm năng lượng điện ở trạm bơm cấp I và làm ổn định nguồn cung cấp nước trong đường ống và tiết kiệm năng lượng điện ở trạm bơm cấp II. Sử dụng PLC S7-200 và biến tần dựa trên hiện trạng thực tế của các trạm bơm của Công ty TNHH Một Thành viên cấp thoát nước Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn