foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Thành Nam; GS. TS. Lê Kim Hùng (người hướng dẫn khoa học).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 72Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319 N104. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của luận văn:

Phân tích an toàn hệ thống điện là một trong những vấn đề quan trọng trong vận hành cung cấp điện. Để đảm bảo hệ thống điện vận hành an toàn, việc phân tích các trường hợp sự cố có thể gây mất an toàn, để có biện pháp phòng tránh là cần thiết. Mục tiêu của đề tài là đi sâu vào nghiên cứu cụ thể cho lưới điện truyền tải các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Từ đó đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm nâng cao độ an toàn trong vận hành của hệ thống thuộc phạm vi nghiên cứu.Với ý tưởng phân tích an toàn các tình huống có thể xảy ra khi vận hành một hệ thống điện, tên đề tài được chọn sẽ là: “Phân tích an toàn vận hành lưới điện truyền tải các tỉnh miền Tây Nam Bộ”.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn