foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Thị Thu Thủy, GS. TS. Lê Kim Hùng (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 75Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 333.79 Th523

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát, đánh giá thực trạng sử dụng năng lượng nhằm đưa ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng có thể áp dụng và tăng hiệu quả sử dụng cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển thủy sản Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn