Tác giả: Phan Văn Tuân, TS. Trần Thanh Thưởng (người hướng dẫn)

Đại học SPKT TP. HCM. Năm: 2015.

Mô tả: Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 629.2293 T502. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

xây dựng cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiển tác động vào hệ thống nạp accu trên xe máy điện để xe chạy được quãng đường dài hơn sau một lần sạc nhằm mục đích sau:

+ Tiết kiệm nhiên liệu.

+ Giảm ô nhiễm môi trường.

+ Góp phần phát triển ngành công nghiệp sản xuất xe máy điện trong nước.

Register to read more ...