foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Triệu Quốc Huy; PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng (người hướng dẫn).

Đại học Đà Nẵng. Năm: 2015.

Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải đến các chế độ vận hành của hệ thống điện Việt nam: nghiên cứu ảnh hưởng của NMĐ đến điện áp, ảnh hưởng của sự thay đổi trào lưu công suất, phân tích ổn định hệ thống đến chế độ vận hành HTĐ Việt Nam.

- Các nội dung nghiên cứu:

+ Nghiên cứu HTĐ Việt Nam và các chế độ làm việc của HTĐ.

+ Nghiên cứu các phương pháp tính toán chế độ xác lập của HTĐ, lựa chọn phần mềm tính toán là Conus.

+ Nghiên cứu ảnh hưởng của Trung tâm nhiệt điện Duyên hải đến các chế độ vận hành của HTĐ Việt Nam.Tính toán các chế độ vận hành của Hệ thống điện khi có sự tham gia của trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

+ Tính toán và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành HTĐ khi có trung tâm nhiệt điện Duyên Hải.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn