foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Minh Toàn; TS. Nguyễn Minh Hòa (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.406 / T406. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Thiết kế bộ điều khiển trượt cho tuabin gió sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu. Mô phỏng trên phần mềm và phân tích kết quả mô phỏng từ đó đánh giá tối ưu hiệu suất chuyển đổi năng lượng của tuabin gió sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu.

Mục tiêu cụ thể:

- Xây dựng mô hình toán và mô phỏng đáp ứng tuabin gió sử dụng phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu trên phần mềm Matlab-Simulink;

- Thiết kế bộ điều khiển trượt cho tuabin gió sử dụng máy phát điện đồng bộ nam châm vĩnh cửu;

- Dùng công cụ phần mềm Matlab-Simulink mô phỏng và đánh giá kết quả bộ điều khiển trượt cho tuabin gió sử dụng máy phát đồng bộ nam châm vĩnh cửu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn