foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Quốc Khương; TS. Nguyễn Văn Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 72Tr, kích thước: 30cm. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này được đề xuất nhằm đánh giá khả năng 3 loại dầu sinh học là dầu đậu phộng (lạc), dầu bắp và dầu cám gạo được trích ly hoặc ép từ các loại hạt và phụ phẩm nông nghiệp tại Việt Nam để làm dầu cách điện cho máy biến áp điện lực cấp trung thế. Từ đó làm dữ liệu cho việc nghiên cứu phát triển dầu cách điện sinh học từ nguồn nguyên liệu sẵn có tại Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định thông số điện, vật lý và hóa học của một số loại dầu sinh học (dầu đậu phộng, dầu bắp và dầu cám gạo);

- Nghiên cứu độ bền điện của dầu sinh học mới và bị lão hóa;

- Nghiên cứu quan hệ giữa điện áp phóng điện và khe hở điện cực của dầu sinh học mới và bị lão hóa.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn