foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Phước Long; TS. Nguyễn Văn Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 66Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 346.5970432 / L431. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu khả năng ứng dụng hệ thống giấy - dầu sinh học (dầu đậu phộng (lạc), dầu bắp và dầu cám gạo) thay thế hệ thống giấy - dầu khoáng trong các máy biến áp phân phối.

Mục tiêu cụ thể:

- Khảo sát ảnh hưởng của dầu sinh học đến độ bền điện và điện áp phóng điện của giấy cách điện/bìa cách điện/lớp Polymer dây Êmay;

- Khảo sát tác động của sự lão hóa đến độ bền điện và điện áp phóng điện của hệ thống cách điện giấy - dầu sinh học.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn