foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thanh Trang; TS. Trần Văn Tấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319 / Tr106. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tối ưu quy hoạch mở rộng hệ thống điện tỉnh Vĩnh Long là một trong những vấn đề quan trọng trong việc đảm bảo công suất vận hành trên hệ thống lưới điện và có dự phòng để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Long;

Dựa vào nhu cầu phụ tải hiện tại và tương lai của tỉnh Vĩnh Long. Từ đó đề xuất phương pháp đầu tư lưới điện hiệu quả và cần thiết, phải đầu tư tuyến đường dây truyền tải, phân phối và trạm biến áp trung gian theo lộ trình tuyến nào đầu tư trước, tuyến nào đầu tư sau với chi phí đầu tư thấp nhất và đảm bảo hệ thống điện đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của địa phương trong tương lai.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn