foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Trung Tiến; PGS. TS. Trần Trung Tính (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 131Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.3121 / T305. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng mô hình trạm biến áp không người trực đảm bảo các tiêu chí: trạm biến áp vận hành khi không có nhân viên vận hành tại trạm, điều khiển tại chỗ từ xa tất cả các thiết bị trong trạm và các trạm lân cận, phù hợp với yêu cầu trước mắt và quy hoạch phát triển lâu dài của khu vực, đảm bảo các yêu cầu xử lý kỹ thuật và an ninh khu vực, trạm được trang bị hệ thống điều khiển tích hợp máy tính, hệ thống thông tin liên lạc hoàn chỉnh

Mục tiêu cụ thể:

- Hiện trạng vận hành ở các trạm biến áp, những khó khăn vướng mắt.

- Xây dựng mô hình trạm biến áp không người trực thuộc quyền quản lý của Trung tâm điều khiển xa;

- Thiết kế TTĐKX đặt tại trạm biến áp 500kV Ô Môn.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn