foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hoàng Trọng Sang; PGS. TS. Võ Ngọc Điều (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 59Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319 / S106. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

 

Mục tiêu nghiên cứu:

- Nghiên cứu các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn IEEE 1366;

- Nghiên cứu các phương pháp tính toán độ tin cậy của lưới điện phân phối;

- Nghiên cứu tính toán các chỉ tiêu độ tin cậy lưới điện phân phối theo tiêu chuẩn IEEE 1366 bằng phần mềm PSS/ADEPT cho lưới điện phân phối thành phố Trà Vinh;

- Từ kết quả phân tích, đề xuất các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho hệ thống điện phân phối thành phố Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn