foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồ Phát Hậu; PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 68Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.381 / H125. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu kỹ thuật điều khiển bộ nghịch lưu 3 bậc điode kẹp tích cực. Nghiên cứu kỹ thuật điều chế độ rộng xung cho lập trình nhúng Card DSP Card STM32F407 với kỹ thuật lập trình nhúng.

- Giới thiệu bộ nghịch lưu 3 bậc NPC

- Phân tích nghịch lưu 3 bậc ANPC

- Kỹ thuật điều khiển biến tần 3 bậc NPC

- Kỹ thuật điều khiển biến tần 3 bậc ANPC

- Bộ biến tần 3 bậc ANPC với chỉnh lưu 06 xung công suất 100HP

- Tìm hiểu về DSP và kỹ thuật lập trình nhúng.

- So sánh đặc điểm của 2 bộ biến tần NPC và ANPC

- Mô hình và mô phỏng - Xây dựng mô hình thực nghiệm

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn