foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Tuấn; TS. Nguyễn Thái Sơn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:  621.310285 / T502 .Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng mô hình máy phát điện đồng bộ cung cấp điện cho phụ tải trên Matlab & Simulink; zây dựng mô hình bảo mật dữ liệu trên phần mềm OMNeT++; dùng công cụ phần mềm Matlab & Simulink và OMNeT++ mô phỏng và đánh giá kết quả hệ thống.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn