foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Công Truyền; TS. Trần Văn Tấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31244/ Tr527. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tối ưu quy hoạch nhà máy điện năng lượng mặt trời là một trong những vấn đề quan trọng trong việc quy hoạch mở rộng hệ thống lưới điện đảm bảo cung cấp ổn định và vận hành cung cấp điện để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Vĩnh Long.

Mục tiêu của nghiên cứu là mô phỏng tiềm năng năng lượng mặt trời tỉnh Vĩnh Long. Xác định số giờ năng trong năm, cường độ bức xạ từng khu vực, xác định số giờ nắng trung bình của từng tháng cho từng khu vực dự kiến quy hoạch nhà máy.

Thêm vào đó mô phỏng và đánh giá tác động của các nhà máy điện mặt trời đến hệ thống điện tỉnh Vĩnh Long. Tính toán phân bố công suất trước và sau khi có sự tham gia của nhà máy điện mặt trời.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn