foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Ngọc Phương Toàn; TS. Trần Văn Tấn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319/ T406. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Phân tích tối ưu phân bố công suất hệ thống điện Đồng bằng Sông Cửu Long;

- Nghiên cứu các phương pháp tính toán tối ưu phân bố công suất trong HTĐ, lựa chọn phần mềm tính toán là Power World Simulator (PWS) và Matlab;

- Nghiên cứu các chế độ vận hành của HTĐ ĐBSCL;

- Tính toán và đề xuất các giải pháp nhằm: Giảm công suất cực đại, giảm lượng công suất dự trữ, cho phép tối đa khả năng sử dụng của các nhà máy điện với nhiên liệu rẽ, giảm tổn thất điện năng, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện do có sự hỗ trợ lẫn nhau của các nhà máy điện…

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn