foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Quốc Hùng; TS. Lê Kỷ (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 76Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.3192/ H513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đo, khảo sát sóng hài thực tế của phụ tải một số trạm biến áp phân phối trên tuyến 477CK để mô phỏng, phân tích sóng hài trong hệ thống lưới phân phối và đề xuất giải pháp lọc thụ động để cải thiện sóng hài cho lưới điện phân phối huyện Cầu Kè tỉnh Trà Vinh. 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn