foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Đăng Khoa; TS. Phạm Văn Hoàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 56Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.31244/ Kh401 . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu tính khả thi về điều kiện lắp đặt, cấu hình hệ thống và chi phí đầu tư hệ thống pin quang điện độc lập trên hồ nuôi cá tra tại Cù lao Đồng Phú:

- Đánh giá các điều kiện lắp đặt pin quang điện;

- Tối ưu thiết kế hệ thống pin quang điện để có chi phí đầu tư thuần hiện tại thấp nhất.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn