foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Đức Hiệu, PGS. TS. Nguyễn Văn Nhờ (Người hướng dẫn khoa học).

Trường Đại học Bách Khoa TP. HCM. Năm XB: 2011. Mô tả: 113Tr, kích thước: 30cm, số định danh: 621.46/ H309. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh.

Luận văn gồm có 7 chương và 2 phụ lục:

- Chương 1: Tổng quan về động cơ không đồng bộ và phép biến đổi hệ trục tọa độ.

- Chương 2: Mô hình động cơ không đồng bộ trong Matlab/Simulik.

- Chương 3: Các phương pháp điều khiển động cơ không đồng bộ.

- Chương 4: Mô hình điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ trong Matlab/ Simulink và Card dSPACE1104.

- Chương 5: Mô phỏng điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ được cấp nguồn bởi hệ chỉnh lưu-nghịch lưu điều rộng xung.

- Chương 6: Thực nghiệm điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ được cấp nguồn bởi hệ chỉnh lưu-nghịch lưu điều rộng xung sử dụng Card DS1104.

- Chương 7: Đánh giá, kết luận và hướng phát triển của đề tài.

- Phụ lục A: Giới thiệu card dSPACE DS1104.

- Phụ lục B: Giới thiệu phần cứng mô hình thực nghiệm.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn