foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Song Toàn, TS. Hoàng Trang (Người hướng dẫn khoa học).

Trường ĐH Bách Khoa. Năm: 2013. Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 006.4/ T406.Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh

Đề tài xây dựng giải thuật nhận dạng chữ viết tay rời rạc (các ký tự không bị dính nét với nhau). Ảnh các chữ viết tay sẽ được chụp từ camera. Hệ thống thực hiện công việc phát hiện và tách các ký tự thành các mẫu. Các mẫu ký tự sẽ được trích đặc trưng theo phương pháp chu tuyến kết hợp với phương pháp xác định mật độ điểm ảnh...

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn