foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Bích Hạnh, TS. Nguyễn Cảnh Minh (người hướng dẫn khoa học)

Trường Đại học Đà Nẵng. Năm: 2013. Mô tả: 109Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.384/ H107. Vị trí: Phòng Tài nguyên nội sinh

Mục đích nghiên cứu của luận văn:

Nghiên cứu cơ sở lý thuyết các yêu cầu chất lượng dịch vụ cho mạng 3G/UMTS, đồng thờiphân tích, đánh giá và đề xuất thực hiện chất lượng dịch vụ QoS trong mạng 3G/UMTS .


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn