foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lư Văn Lay Mol; TS. Nguyễn Minh Hòa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.406/ M428. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xây dựng mô hình toán của turbine gió. Xây dựng mô hình toán của hộp số. Xây dựng mô hình toán của máy phát điện không đồng bộ lồng sóc. Thiết kế bộ điều khiển bám điểm công suất cực đại cho turbine gió. Dùng công cụ phần mềm Matlab-Simulink mô phỏng và đánh giá kết quả mô phỏng mô hình toán của turbine gió, máy phát điện và bộ điều khiển MPPT cho hệ thống turbine gió.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn