foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Chí Công; TS. Trần Văn Tấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 621.319/ C455. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá độ tin cậy lưới điện và các phương pháp tính toán độ tin cậy trên cơ sở hệ thống điện chuẩn 24 Bus, áp dụng để tính toán và đánh giá độ tin cậy cho lưới điện truyền tải 220 – 500kV ĐBSCL trên cơ sở các số liệu thống kê được từ thực tế vận hành. Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến độ tin cậy của lưới điện truyền tải nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao độ tin cậy của lưới điện truyền tải 220 - 500kV ĐBSCL.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn