foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Đỗ Thị Anh Thư; PGS. TS. Trần Văn Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 78Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ Th550. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng công tác kế toán trong hệ thống CĐ tỉnh Trà Vinh. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán trong hệ thống CĐ tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới đạt hiệu quả hơn.

 

Tác giả: Cao Thị Luyến; TS. Huỳnh Tấn Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 80Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ L527. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ chi bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Từ đó đề xuất các các giải pháp nhằm làm giảm nguy cơ thất thoát quỹ BHXH, thực hiện chi đúng, chi đủ số tiền thực nhận cho đối tượng.

 

Tác giả: Hồng Thị Kim Thanh; PGS. TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 113Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ Th107. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu đặt ra là phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh, đánh giá các yếu tố tác động ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh.

 

Tác giả: Đặng Thị Mỹ Hạnh; TS. Dương Thị Mai Hà Trâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 105Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ H107. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích và đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước Trà Vinh nhằm tìm ra những hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế đó. Từ đó, đề xuất hàm ý quản trị nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần cấp thoát nước tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Nguyễn Phương Thảo; TS. Phạm Ngọc Toàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.3/ Th108. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu về chất lượng thông tin trên BCTC và giải pháp nâng cao chất lượng thông tin trên BCTC của các đơn vị thuộc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn