foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thái Kim Ngân; TS. Lê Hoàng Phúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 91Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Ng121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát, đánh giá thực trạng của hệ thống KSNB tại các đơn vị SNCL ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh nói chung và tại từng đơn vị cụ thể. Đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hệ thống KSNB tại các đơn vị SNCL ngành nông nghiệp tỉnh Trà Vinh nói chung và từng đơn vị cụ thể trong thời gian tới.

 

Tác giả: Đặng Thị Trần Thi; PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 94Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Th300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu và phân tích đánh giá thực trạng KSNB trong quy trình chi ngân sách tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, đánh giá ưu, nhược điểm và những nguyên nhân gây ra các nhược điểm đó. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện KSNB trong quy trình chi ngân sách tại phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Bùi Trọng Hữu; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ H566. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn và sử dụng dịch vụ kế toán (DVKT) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Bến Tre và đề xuất một số giải pháp có tác động trực tiếp đến các nhân tố nhằm có quyết định tối ưu nhất trong việc lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 

Tác giả: La Bảo Vân; TS. Lê Hoàng Phúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 77Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ V121. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mô tả thực trạng về công tác kế toán tại KBNN Trà Vinh trong điều kiện áp dụng Hệ thống Thông tin Quản lý Ngân sách và Kho bạc hiện nay. Phân tích, đánh giá những ưu điểm, hạn chế; vướng mắc, khó khăn; xác định các nội dung cần khắc phục, cải tiến trong công tác kế toán tại KBNN Trà Vinh. Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại Kho bạc Nhà nước Trà Vinh trong ngắn hạn và dài hạn.

Tác giả: Mai Thị Cẩm Hồng; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.1511/ H455. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát cuả luận văn là nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT trong các DNNVV tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Từ đó tác giả đưa ra những gợi ý về hàm ý và chính sách phù hợp để có thể tăng cường việc áp dụng KTQT trong các DNNVV tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre một các hiệu quả hơn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn