foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Tú Trinh; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 92Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Tr312. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bệnh Viện sản nhi Tỉnh Trà Vinh, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân gây ra những hạn chế, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, nhằm hoàn thiện HTKSNB tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thanh Vũ; TS. Phạm Ngọc Toàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 69Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.1511/ V500. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng kế toán quản trị tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến việc vận dụng KTQT tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Misin; TS. Phạm Ngọc Toàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.0285/ M313. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức hệ thống thông tin kế toán tại các Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thúy; TS. Dương Thị Mai Hà Trâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 352.4/ Th522. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đánh giá thực trạng công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước Châu Thành trong thời gian tới.

Tác giả: Trần Thị Nguyệt; PGS. TS. Trần Văn Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ Ng528. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Tiền Giang; Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố đến tính hữu hiệu của HTKSNB tại TTYTDP tỉnh Tiền Giang; Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả HTKSNB tại TTYTDP tỉnh Tiền Giang trong thời gian tới.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn