foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thái Nguyễn Chí Nguyện; TS. Huỳnh Tấn Dũng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.835/ Ng527. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước Trà Cú.

 

Tác giả: Trần Hiếu Thành; TS. Nguyễn Bích Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 106Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.0285 / Th107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Luận văn này được thực hiện nhằm khẳng định và đánh giá mức độ tác động các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống thông tin kế toán tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre; từ đó đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao tính hữu hiệu của HTTTKT của các DNNVV trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

 

Tác giả: Lê Văn Lượm; PGS. TS. Trần Văn Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:  657/ L559. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại BVĐK tỉnh Trà Vinh, xác định những nguyên nhân của những tồn tại, từ đó đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi cũng như điều kiện thực hiện các giải pháp đó nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại BVĐK tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 

Tác giả: Cô Hồng Liên; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 67Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Xác định các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin trên Báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Đồng bằng Sông Cửu long;

- Đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến chất lượng thông tin trên BCTC tại các DNNVV khu vực ĐBSCL;

- Đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao chất lượng thông tin trên BCTC tại các DNNVV khu vực ĐBSCL.

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Ân; TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 82Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.4 / Â121. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài nghiên cứu và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp có quy mô vừa ở tỉnh Trà Vinh. Từ đó, tác giả đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao khả năng vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp có quy mô vừa ở tỉnh Trà Vinh.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng phương pháp ABC;

- Phân tích mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đó đến việc vận dụng phương pháp ABC;

- Đề xuất các hàm ý quản trị nhằm nâng cao khả năng vận dụng phương pháp ABC tại các doanh nghiệp có quy mô vừa ở tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn