foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Hồng Phước; TS. Nguyễn Bích Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 81Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45 / Ph557. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này nhằm hoàn thiện việc vận dụng kỹ thuật kiểm toán vào công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng về công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre trong thời gian qua. Thực trạng sử dụng kỹ thuật kiểm tra tại Chi cục thuế huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm vận dụng các kỹ thuật kiểm toán vào công tác kiểm tra thuế tại Chi cục thuế huyện Bình Đại tỉnh Bến Tre.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.