foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Kim Chi; TS. Nguyễn Bích Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 336.2 / Ch300. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát này cũng viết lại trên nền tảng của INTOSAI, đánh giá thực trạng công tác chống thất thu thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre, từ đó chỉ ra những ưu, nhược điểm trong hệ thống này. Đây chính là căn cứ để tác giả đưa ra một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong công tác chống thất thu thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá sự hữu hiệu các thành phần HTKSNB và toàn hệ thống KSNB trong công tác chống thất thu thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre;

- Từ kết quả nghiên cứu, kiến nghị các biện pháp, chính sách phù hợp để hoàn thiện HTKSNB trong công tác chống thất thu thuế tại Cục Thuế tỉnh Bến Tre.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.