foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Thanh Phong; TS. Phạm Quang Huy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 96Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657 / Ph431. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Tìm hiểu và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập trên địa bàn Thành phố Trà Vinh. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại các bệnh viện công lập của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tổ chức công tác kế toán tại các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Phân tích và đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập lớn nhất trên địa bàn Thành phố Trà Vinh đó là Bệnh viện đa khoa Trà Vinh và Bệnh viện Sản nhi Trà Vinh;

Đề xuất các giải pháp để hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.