foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Thị Tú Mẫn; TS. Phạm Quang Huy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45 / M121. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Xây dựng.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng Xây dựng, từ đó rút ra những ưu điểm và hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Xây dựng;

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Xây dựng.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.