foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Võ Thị Tú Mẫn; TS. Phạm Quang Huy (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45 / M121. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây dựng Việt Nam nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng của ngân hàng Xây dựng.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng Xây dựng, từ đó rút ra những ưu điểm và hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Xây dựng;

- Đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ đối với hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Xây dựng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn