foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Oanh; TS. Lê Hoàng Phúc (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 75Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.458 / O-408. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Đánh giá ưu điểm, hạn chế của hệ thống kiểm soát nội bộ hiện hành; ảnh hưởng của các nhân tố của kiểm soát nội bộ đến chất lượng, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Chi nhánh Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp ngắn hạn và dài hạn nhằm hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Chi nhánh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn