Tác giả: Nguyễn Thị Mõng; TS. Dương Thị Mai Hà Trâm (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 97Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ M431. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Liên đoàn Lao động tỉnh Trà Vinh và Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán của tổ chức công đoàn tỉnh Trà Vinh trong thời gian tới.