foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Mai Thị Cẩm Hồng; TS. Diệp Thanh Tùng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 83Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.1511/ H455. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu tổng quát cuả luận văn là nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến việc vận dụng KTQT trong các DNNVV tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Từ đó tác giả đưa ra những gợi ý về hàm ý và chính sách phù hợp để có thể tăng cường việc áp dụng KTQT trong các DNNVV tại huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre một các hiệu quả hơn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn