foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Bùi Trọng Hữu; PGS. TS. Nguyễn Xuân Hưng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 84Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 658.8342/ H566. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định và đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn và sử dụng dịch vụ kế toán (DVKT) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên địa bàn tỉnh Bến Tre và đề xuất một số giải pháp có tác động trực tiếp đến các nhân tố nhằm có quyết định tối ưu nhất trong việc lựa chọn dịch vụ kế toán của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn