foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Minh Tâm, PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 88Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ T120. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Xác định và do lường các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn DVKT của các doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre. Đề xuất một số hàm ý quản trị và kiến nghị nhầm tối ưu nhất đến các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn DVKT của các doanh nghiệp tại tỉnh Bến Tre.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn