foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Phương Thảo; TS. Phạm Ngọc Toàn (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 70Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.3/ Th108. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu về chất lượng thông tin trên BCTC và giải pháp nâng cao chất lượng thông tin trên BCTC của các đơn vị thuộc Sở GTVT tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn