foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hồng Thị Kim Thanh; PGS. TS. Huỳnh Quang Linh (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 113Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657/ Th107. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Mục tiêu nghiên cứu đặt ra là phân tích thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh, đánh giá các yếu tố tác động ảnh hưởng đến tổ chức công tác kế toán và đề xuất các giải pháp hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn