foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

(0294)3855246 - 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hứa Thị Nhựt Linh; TS. Nguyễn Bích Liên (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2020.

Mô tả: 87Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.45/ L312. Vị trí: Phòng Tự nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty Cổ phần Dược phẩm Trà Vinh: Đánh giá sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty; đề xuất những giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại công ty.

 


Trung tâm Học liệu Trường Đại học Trà Vinh.

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn

Giấy phép trang Thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT cấp ngày 18/12/2018, Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh

Mã nguồn: Joomla - Diablodesign.