foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Jean-Claude Passeron.

Biên dịch: TS. Trịnh Văn Tùng.

Nhà xuất bản Thế giới. Năm XB: 2002.

Mô tả: 354Tr. Kích thước: 14x20,5cm.

Nội dung:

1/ Nội dung bản dịch.

2/ Tóm tắt nguyên tắc tái biên.

3/ J-C. Passeron là ai?

4/ Đặt vấn đề các khoa học nhân văn và xã hội.

I. Lý luận xã hội học: hình thức lý luận con thoi. II. Các thuật ngữ lý thuyết tức thì: tiểu thuật ngữ và sự hỗn mang. III. Khoa học lịch sử và xã hội học. IV. Hegel hay vị hành khch âm thầm. V. Ngữ nghĩa của một bảng chéo và bình luận của chúng ta về ngữ nghĩa đó. VI. Dàn cảnh và tập hợp tài liệu. VII. Phát ngôn sử học (thông tin, kiến thức, tri thức luận). VIII. Lý luận xã hội học: tổng hợp các đề xuất.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Ban Tư tưởng Văn hóa Trung Ương.

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia. Năm XB: 2007.

Mô tả: 109Tr. Kích thước: 13 x 19cm.

Nội dung:

Chuyên đề 1: Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề 2: Giới thiệu tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân của chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyên đề 3: Giới thiệu tác phẩm Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Quý Thanh (chủ biên).

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2011.

Mô tả: 246Tr. Khổ: 14,5 x 20,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Emile Durkheim - Thân thế và sự nghiệp. Chương 2: Xã hội học là một khoa học độc lập. Chương 3: Xã hội học về sự phân công lao động trong xã hội. Chương 4: Quan điểm xã hội học về giáo dục. Chương 5: Phân tích xã hội học về hiện tượng tự tử. Chương 6: Xã hội học về tôn giáo. Chương 7: Một số phê phán đối với xã hội học Durkheim.

Register to read more ...

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lê Thanh Liêm.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2010. Mô tả: 167Tr. Kích thước: 15,5x22,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Xã hội học - ra đời và phát triển. Chương 2: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học. Chương 3: Một số khái niệm cơ bản của xã hội học. Chương 4: Một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học. Chương 5: Cá nhân và xã hội quá trình xã hội hóa. Chương 6: Một số phương pháp nghiên cứu xã hội học thực tiễn.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: PGS. TS. Lê Ngọc Lan

Nhà Xuất bản: Đại học Sư Phạm; Năm XB: 2005.

Số trang: 128Tr. Tài liệu số sưu tầm.

Chương 1: Khái lược về xã hội học. Chương 2: Khái quát về xã hội học giáo dục. Chương 3: Xã hội hóa cá nhân và môi trường xã hội hóa. Chương 4: Một số vấn đề xã hội về giáo dục ở VN hiện nay.

Register to read more ...


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn