foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lê Thanh Liêm.

Nhà xuất bản: Khoa học và Kỹ thuật. Năm XB: 2010. Mô tả: 167Tr. Kích thước: 15,5x22,5cm.

Nội dung:

Chương 1: Xã hội học - ra đời và phát triển. Chương 2: Đối tượng, chức năng, nhiệm vụ của xã hội học. Chương 3: Một số khái niệm cơ bản của xã hội học. Chương 4: Một số lĩnh vực nghiên cứu của xã hội học. Chương 5: Cá nhân và xã hội quá trình xã hội hóa. Chương 6: Một số phương pháp nghiên cứu xã hội học thực tiễn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn