foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lê Ngọc Hùng.

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm XB: 2015.

Mô tả: 491Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm. Số định danh: 301/ H513. Vị trí: Phòng Học liệu

Phần 1. Lịch sử ra đời hệ thống lý thuyết xã hội học. Phần 2. Nền tảng phát triển xã hội học hiện đại.Phần 3. Một số chủ thuyết xã hội học hiện đại. Phần 4. Một số chuyên đề lý thuyết xã hội học.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn