foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Phạm Hương Trà, ThS. Phạm Trần Thăng Long.

Nhà xuất bản Lao động - Xã hội. Năm XB: 2016.

Mô tả: 299Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm.

Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề cơ bản về an sinh xã hội. Chương 2. Hệ thống an sinh xã hội trên thế giới. Chương 3. Hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam. Chương 4. Các lĩnh vực chính sách trong hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn