foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: GS. TS. Võ Khánh Vinh.

Nhà xuất bản Khoa học Xã hội. Năm XB: 2010.

Mô tả: 210Tr, kích thước: 14,5x20,5 cm.

Nội dung:

Chương 1. Lịch sử và lý luận về xung đột xã hội. Chương 2. Thực tiễn về xung đột xã hội ở Việt Nam hiện nay. Chương 3. Quan điểm, giải pháp về phòng ngừa và giải quyết xung đột xã hội ở nước ta hiện nay.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn