foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Vũ Công Giao, Ngô Minh Hương (đồng chủ biên).

Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2016.

Mô tả: 252Tr, 14,5x20,5cm. Số định danh: 323.09597/ Gi108. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Phần 1. Nhận thức về tiếp cận dựa trên quyền con người. Phần 2. Tiếp cận dựa trên quyền con người trong hoạt động thực tế.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn