foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: TS. Phạm Đức Trọng.

Nhà xuất bản: Hồng Đức - Hội Luật gia Việt Nam. Năm XB: 2016. Mô tả: 237Tr. Kích thước: 14,5x20,5cm. Số định danh: 301/ Tr431. Vị trí: Phòng Học liệu Quốc văn 1.

Nội dung:

Chương 1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của xã hội học. Chương 2. Đối tương, chức năng, nhiệm vụ và phương pháp nghiện cứu xã hội học. Chương 3. Các khái niệm cơ bản của xã hội học. Chương 4. Xã hội hóa. Chương 5. Xã hội học về bất bình đẳng và phân tầng xã hội. Chương 6. Xã hội học về dư luận xã hội và truyền thông đại chúng. Chương 7. Xã hội học đô thị và xã hội học nông thôn. Chương 8. Xã hội học gia đình. Chương 9. Xã hội học tội phạm và xã hội học pháp luật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn