foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: GS. TS. Mai Hồng Quỳ.

Nhà xuất bản: Đại học Sư Phạm. Năm XB: 2017. Mô tả: 332Tr. Kích thước: 17x24cm.

Nội dung:

Chương 1. Những khái niệm chung về nhà nước. Chương 2. Những khái niệm chung về pháp luật. Chương 3. Pháp luật dân sự và tố tụng dân sự. Chương 4. Pháp luật lao động. Chương 5. Pháp luật hình sự và tố tụng hình sự. Chương 6. Pháp luật hành chính và tố tụng hành chính. Chương 7. Pháp luật kinh doanh. Chương 8. Pháp luật đất đai và môi trường. Chương 9. Công pháp quốc tế. Chương 10. Tư pháp quốc tế. Chương 11. Luật thương mại quốc tế. Chương 12. Đào tạo luật và nghề luật ở Việt Nam.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn